Φιλοξενία

Η φιλοξενία είναι ένας πρακτικός τρόπος να υπηρετήσουμε τον Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και (ο Αβραάμ) είπε: Κύριέ μου, αν βρήκα χάρη στα μάτια σου, μην προσπεράσεις τον δούλο σου. Ας φερθεί, παρακαλώ, λίγο νερό και πλύνετε τα πόδια σας και αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο. Κι εγώ θα φέρω λίγο ψωμί και στηρίξτε την καρδιά σας. Έπειτα θα προχωρήσετε, επειδή γι’ αυτό περάσατε από τον δούλο σας." (Γένεση 18: 3 – 5)

Η αποδοχή της φιλοξενίας επιτρέπει σε άλλους να γίνουν γενναιόδωροι. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και σ’ αυτό το σπίτι να μένετε τρώγοντας και πίνοντας αυτά που σας δίνονται απ’ αυτούς, επειδή ο εργάτης είναι άξιος του μισθού του. Μην πηγαίνετε από σπίτι σε σπίτι." (Λουκάς 10: 7)

Η φιλοξενία είναι ένα χάρισμα που αυξάνεται καθώς το εξασκούμε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "στις ανάγκες των αγίων μεταδίδοντας· τη φιλοξενία ακολουθώντας." (Επιστολή προς Ρωμαίους 12: 13)

Προσφέροντας φιλοξενία, μπορεί να φιλοξενήσουμε ακόμη και αγγέλους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία, επειδή διαμέσου αυτής μερικοί φιλοξένησαν αγγέλους μη γνωρίζοντας." (Επιστολή προς Εβραίους 13: 2)