Home / Bibelemner / Gjestfrihet

Gjestfrihet

Ved å vise gjestfrihet tjener vi Gud på en praktisk måte. Det står i Bibelen, 1. Mosebok 18,3-5. ””Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din tjener! La oss få hente litt vann, så dere kan vaske føttene og hvile dere her under treet! Så vil jeg komme med litt mat, som dere kan styrke dere med, før dere drar videre – siden dere nå har lagt veien om deres tjener.” De svarte: ”Ja, gjør som du sier!””

Når vi selv tar imot andres gjestfrihet, får de anledning til å praktisere gjestfrihet. Det står i Bibelen, Lukas 10,7. ”Bli boende der i huset, og spis og drikk det de byr dere! For en arbeider er sin lønn verd. Flytt ikke fra hus til hus!”

Man blir flinkere til å vise gjestfrihet jo mer man praktiserer det. Det står i Bibelen, Romerne 12,13. ”Vær med å hjelpe kristne som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet.”

Det kan faktisk være at vi har engler på besøk, når vi er gjestfrie mot noen. Det står i Bibelen, Hebreerne 13,2. ”Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen, uten selv å vite det, hatt engler som gjester.”