Home / Topik Alkitab / Memberi Tumpangan

Memberi Tumpangan

Memberikan-tumpangan adalah satu cara praktis untuk melayani Allah. Ada dalam Alkitab,”Serta berkata: "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini; biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali; kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya; sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka: "Perbuatlah seperti yang kaukatakan itu” (Kejadian 18:3-5).

Memberikan tumpangan adalah kesempatan untuk membuat orang lain mempraktekkan kemurahan hati atau kedermawaan. Ada dalam Alkitab,”Apabila engkau memasuki suatu desa, jangan berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain, tetapi tinggallah di suatu tempat, makan dan minum tanpa bertanya apa yang dihidangkan di hadapanmu. Dan jangan ragu-ragu menerima tumpangan orang, karena seorang pekerja patut mendapat upahnya” (Lukas 10:7, TLB).

Memberikan tumpangan adalah suatu karunia yang akan meningkat kalau dipraktekkan. Ada dalam Alkitab,”Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan” (Roma 12:13).

Dengan mempraktekkan sifat suka memberikan tumpangan, kita mungkin sedang melayani malaekat-malaekat. Ada dalam Alkitab,”Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat” (Ibrani 13:2).

Dapatkan Panduan Belajar Alkitab Gratis
Pernahkah Anda berharap untuk lebih memahami Alkitab? Mulailah sekarang...