Φιλοσοφία

Οι φιλοσοφίες και οι ιδέες των ανθρώπων μπορούν να καταστρέψουν την πίστη μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Βλέπετε μην σας εξαπατήσει κάποιος διαμέσου της φιλοσοφίας και της μάταιης απάτης, σύμφωνα με την παράδοση των ανθρώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία του κόσμου και όχι σύμφωνα με τον Χριστό." (Επιστολή προς Κολοσσαείς 2: 8)