Home / Bibelemner / Filosofi

Filosofi

Menneskers tanker og filosofi kan virke ødeleggende på troen. Det står i Bibelen, Kolosserne 2,8. ”Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene i verden, ikke fra Kristus.”