Home / Bibel ämnen / Filosofi

Filosofi

Människors filosofier och idéer kan ruinera din tro. Bibeln säger i Kolosserbrevet 2:8  Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...