Φροντίδα

Ο Ιησούς δίδαξε τη σημασία της αληθινής φροντίδας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αλλ’ όταν κάνεις υποδοχή, να προσκαλείς φτωχούς, σακάτηδες, χωλούς, τυφλούς. Και θα είσαι μακάριος· επειδή δεν έχουν να σου ανταποδώσουν· δεδομένου ότι η ανταπόδοση θα γίνει σε σένα κατά την ανάσταση των δικαίων." (Λουκάς 14:13-14)

Ο Ιησούς δίδαξε τη σημασία της αληθινής φροντίδας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αλλ’ όταν κάνεις υποδοχή, να προσκαλείς φτωχούς, σακάτηδες, χωλούς, τυφλούς. Και θα είσαι μακάριος· επειδή δεν έχουν να σου ανταποδώσουν· δεδομένου ότι η ανταπόδοση θα γίνει σε σένα κατά την ανάσταση των δικαίων." (Λουκάς 14:13-14)

Ο Θεός περιμένει από μας να φροντίσουμε αυτούς που είναι άρρωστοι και υποφέρουν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και δεν εξουθενήσατε ούτε απορρίψατε τον πειρασμό μου, που είχα στη σάρκα, αλλά με δεχτήκατε σαν άγγελο του Θεού, σαν τον Ιησού Χριστό." (Προς Γαλάτας 4:14)

Όταν φροντίζουμε τους άλλους, φροντίζουμε τον Κύριό μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και απαντώντας ο βασιλιάς θα τους πει: Σας διαβεβαιώνω, καθόσον αυτό το κάνατε σε έναν από τούτους τους ελάχιστους αδελφούς μου, το κάνατε σε μένα." (Ματθαίος 25:40)