Home / Subiecte biblice / Purtare de Grijă

Purtare de Grijă

Isus a învăţat pe oameni despre importanţa adevăratei purtări de grijă. Este scris în Biblie: Luca 14:13-14. "Când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi. şi va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi răsplătească; dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi."

Dumnezeu aşteaptă de la noi să îngrijim de cei bolnavi şi suferinzi. Este scris în Biblie: Galateni 4:14. "N-aţi arătat nici dispreţ, nici desgust faţă de ceeace era o ispită pentru voi în trupul meu; dimpotrivă, m-aţi primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Însuşi Hristos Isus."

Când îngrijim de alţii, de fapt îngrijim de Domnul nostru. Este scris în Biblie: Matei 25:40. "Drept răspuns, Împăratul le va zice: "Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut."