Home / Bibelemner / Omsorg

Omsorg

Jesus lærte oss hva det vil si å virkelig ha omsorg. Det står i Bibelen, Lukas 14,13-14. ”Nei, når du skal holde selskap, så innby fattige og vanføre, lamme og blinde. Da er du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen, men du skal få igjen for det når de rettferdige oppstår.”

Gud forventer at vi tar oss av de som er syke og de som lider. Det står i Bibelen, Galaterne 4,14. ”Men dere lot dere ikke friste av dette til å forakte eller avsky meg; dere tok imot meg som en engel fra Gud, ja, som Kristus Jesus selv.”

Når vi viser omsorg for våre nærmeste, er det som om vi viser omsorg for vår Herre. Det står i Bibelen, Matteus 25,40. ”Men kongen skal svare dem; ”Sannelig, jeg sier der; Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg”.”