Το φως μπορεί να συμβολίζει τη σχέση μας με τον Χριστό. "Έτσι ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς." (Ματθαίος 5: 15 – 16)

Το φως μπορεί να συμβολίζει την επίδραση της ζωής μας προς τους άλλους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και (ο Ιησούς) τους έλεγε: μήπως το λυχνάρι έρχεται για να μπει κάτω από το μόδι ή κάτω από το κρεβάτι; Όχι για να μπει επάνω στον λυχνοστάτη;" (Μάρκος 4: 21)

Ο Ιησούς είναι το φως. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μέσα σε Αυτόν (τον Λόγο-Ιησού) ήταν η ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως φέγγει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν το κατέλαβε." (Ιωάννης 1: 4 - 5)