Lumină

Lumina poate reprezenta relaţia noastră cu Hristos.

Este scris în Biblie: Matei 5:15-16. “Nu vă ascundeţi lumina! Lăsaţi-o să strălucească pentru toată lumea. Faptele voastre bune să strălucească, pentru ca toţi să le poată vedea, aşa încât să-L slăvească pe Tatăl vostru ceresc” (NT pe înţelesul tuturor).

Lumina poate reprezenta efectul vieţii noastre în alţii.

Este scris în Biblie: Marcu 4:21. “Apoi El îi întrebă: “Când aprinde cineva o lampă, o acoperă oare, ca să împiedice lumina să se răspândească? Fireşte că nu! Lumina nu s-ar mai vedea şi lampa n-ar mai fi de nici un folos. Lampa se aşează într-un loc potrivit, pentru a lumina în jur şi a fi de folos, împlinindu-şi astfel rostul” (NT pe înţelesul tuturor).

Isus e lumina.

Este scris în Biblie: Ioan 1:4-5. “In El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a biruit-o.”