Ljus

Ljus kan symbolisera vår relation till Kristus. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:16   På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.

Ljus kan symbolisera den inverkan våra liv har på andra. Bibeln säger i Markusevangeliet 4:21-22   Och han sade till dem: ”Inte tas lampan fram för att ställas under sädesmåttet eller under bänken. Den sätts på hållaren. Det finns ingenting dolt som inte skall dras fram och ingenting undangömt som inte skall komma till synes.

Jesus är ljuset. Bibeln säger i Johannesevangeliet 1:5   Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.