Η σωτηρία έρχεται μέσω της χάρης, δηλαδή είναι ένα δώρο από το Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή κατά χάρη είστε σωσμένοι, διαμέσου της πίστης· κι αυτό δεν είναι από σας· είναι δώρο του Θεού· όχι από έργα, ώστε να μην καυχηθεί κάποιος." (Επιστολή προς Εφεσίους 2: 8 – 9)

Η χάρη καταργεί τον νόμο του Θεού; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Καταργούμε, λοιπόν, νόμο διαμέσου της πίστης; Μη γένοιτο· αλλά ορθώνουμε νόμο." (Επιστολή προς Ρωμαίους 3: 31)

Η χάρη του Θεού είναι η μόνη ελπίδα μας! Η Αγία Γραφή αναφέρει: "όμως εξαιτίας των πολλών οικτιρμών σου δεν τους συντέλεσες ούτε τους εγκατέλειψες, επειδή είσαι Θεός οικτίρμονας και ελεήμονας." (Νεεμίας 9: 31)

Η σωτηρία μας επιτυγχάνεται εξαιτίας της χάρης του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "με τον οποίο (Ιησού Χριστό) έχουμε την απολύτρωση διαμέσου του αίματός του, την άφεση των αμαρτημάτων, σύμφωνα με τον πλούτο της χάρης του, από την οποία έκανε να περισσεύσει σε μας κάθε σοφία και φρόνηση." (Επιστολή προς Εφεσίους 1: 7 – 8)

Εξαιτίας της χάρης του ο Θεού δείχνει υπομονή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ή καταφρονείς τον πλούτο της αγαθότητάς του και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοώντας ότι η αγαθότητα του Θεού σε φέρνει σε μετάνοια;" (Επιστολή προς Ρωμαίους 2: 4)