Mântuirea vine prin har - este un dar de la Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Efeseni 2:8-9. “Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”

Harul oare dă laoparte Legea lui Dumnezeu?

Este scris în Biblie: Romani 3:31. “Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.”

Harul lui Dumnezeu este singura noastră speranţă.

Este scris în Biblie: Neemia 9:31. “Dar, în marea Ta îndurare, nu i-ai nimicit şi nu i-ai părăsit, căci Tu eşti un Dumnezeu milostiv şi îndurător.”

Harul lui Dumnezeu face posibilă mântuirea noastră.

Este scris în Biblie: Efeseni 1:7-8. “În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său, pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi pricepere.”

Harul lui Dumnezeu este plin de răbdare.

Este scris în Biblie: Romani 2:4. “Nu vă daţi seama câtă răbdare are El cu voi? Sau nu vă pasă? Nu vedeţi cât v-a aşteptat, fără să vă pedepsească - pentru a vă da răgaz să vă întoarceţi de la păcatul vostru? Bunătatea Lui are menirea să vă conducă la credinţ㔠(NT pe înţelesul tuturor).