Home / Bibelemner / Nåde

Nåde

Frelsen følger av Guds nåde – den er en gave fra Gud. Det står i Bibelen, Efeserne 2,8-9. ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg.”

Står nåden i motsetning til Guds lov? Det står i Bibelen, Romerne 3,31. ”Opphever vi så loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.”

Guds nåde er det eneste håp vi har! Det står i Bibelen, Nehemja 9,31. ”Men i din store barmhjertighet gjorde du ikke ende på dem, og du forlot dem ikke. For du er en nådig og barmhjertig Gud.”

Det er Guds nåde som gjør det mulig for oss å bli frelst. Det står i Bibelen, Efeserne 1,7-8. ”I ham har vi forløsningen som ble vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene. Så stor og rik er hans nåde, som han i rikt mål har latt oss få. Slik gav han oss all visdom og innsikt.”

I Guds nåde er det stor tålmodighet. Det står i Bibelen, Romerne 2,4. ”Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?”