Nåd

Frälsningen kommer av nåd, den är en gåva från Gud. Bibeln säger i Efesierbrevet  2:8-9   Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.

Tar nåden bort Guds lag? Bibeln säger i Romarbrevet 3:31   Upphäver vi då lagen genom tron? Inte alls! Vi befäster lagen.

Guds nåd är vårt enda hopp! Bibeln säger i Nehemja 9:31   men i din stora barmhärtighet förgjorde du dem inte helt, och du övergav dem inte, ty du är en nådig och barmhärtig Gud.

Guds nåd gör vår frälsning möjlig. Bibeln säger i Efesierbrevet 1:7-8   I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser – så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss.

Guds nåd har tålamod. Bibeln säger i Romarbrevet 2:4   Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse?

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.