Για ποια χρέη θα έπρεπε να ανησυχούμε; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Σε κανέναν μην οφείλετε τίποτε, παρά μονάχα το να αγαπάτε ο ένας τον άλλον." (Επιστολή Προς Ρωμαίους 13:8)

Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου εγκαίρως. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην αρνηθείς το καλό σ’ εκείνους στους οποίους πρέπει, όταν είναι στο χέρι σου να το κάνεις. Μην πεις στον πλησίον σου: Πήγαινε και ξαναγύρισε και αύριο θα σου δώσω· ενώ, στην πραγματικότητα, το έχεις." (Παροιμίες 3:27 - 28)

Δεν είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, όταν έχουμε χρέη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο πλούσιος εξουσιάζει τους φτωχούς· και αυτός που δανείζεται, είναι δούλος του δανειστή." (Παροιμίες 22:7)