Home / Bibel ämnen / Skulder

Skulder

Vilka skulder skall vi bekymra oss om? Bibeln säger i Romarbrevet 13:8   Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen.

Betala dina räkningar i tid. Bibeln säger i Ordspråksboken 3:27-28   Neka ingen en skälig gåva när det står i din makt att hjälpa. Om du har något, svara då inte din broder: ”Kom tillbaka i morgon, då skall du få.”

Du är inte verkligt fri om du står i skuld. Bibeln säger i Ordspråksboken 22:7   Den rike är den fattiges herre, den som lånar blir långivarens slav.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...