Dluhy

Jaké dluhy by měly být předmětem našeho zájmu? Odpověď nalézáme v Bibli, Římanům 13,8: “Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.”

Plať své účty včas. V Bibli v Přísloví 3,28 je psáno: “Neříkej svému bližnímu: ‚Jdi a přijď zase a dám ti to zítra‘, když to máš s sebou.”

Pokud máš dluhy, nejsi doopravdy svobodný. Bible o tom mluví v Přísloví 22,7: “Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele.”