Βλάπτουμε τον εαυτό μας, όταν λέμε ψέματα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γι’ αυτό, αφού απορρίψετε το ψέμα, «μιλάτε αλήθεια κάθε ένας με τον πλησίον του», επειδή είμαστε μέλη ο ένας του άλλου." (Επιστολή προς Εφεσίους 4: 25)

Η ένατη εντολή απαγορεύει το ψέμα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην ψευδομαρτυρήσεις εναντίον του πλησίον σου ψεύτικη μαρτυρία." (Έξοδος 20: 16)

Το ψέμα δεν συμβαδίζει με τη χριστιανική ζωή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην λέτε ψέματα ο ένας στον άλλον, αφού ξεντυθήκατε τον παλιό άνθρωπο μαζί με τις πράξεις του και ντυθήκατε τον καινούριο, αυτόν που ανακαινίζεται σε επίγνωση σύμφωνα με την εικόνα εκείνου που τον έκτισε." (Επιστολή προς Κολοσσαείς 3: 9 – 10)

Ο Θεός μισεί το ψέμα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αναληθή χείλη είναι βδέλυγμα στον Κύριο, ενώ αυτοί που πράττουν την αλήθεια είναι δεκτοί σε αυτόν." (Παροιμίες 12: 22)

Οι ψεύτες αποκλείονται από την παρουσία του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δεν θα κατοικεί στο μέσον του οίκου μου εκείνος που εργάζεται την απάτη, εκείνος που μιλάει το ψέμα δεν θα στερεωθεί μπροστά στα μάτια μου." (Ψαλμός 101: 7)

Στον Παράδεισο δεν θα επιτραπεί η είσοδος στους ψεύτες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Έξω όμως είναι τα σκυλιά και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονιάδες και οι ειδωλολάτρες και κάθε ένας που αγαπάει και πράττει το ψέμα." (Αποκάλυψη 22: 15)

Είμαστε ψεύτες εάν υποστηρίζουμε ότι είμαστε Χριστιανοί αλλά δεν υπακούμε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Εκείνος που λέει ότι «Τον γνώρισα» και δεν τηρεί τις εντολές του, είναι ψεύτης και μέσα σ’ αυτόν η αλήθεια δεν υπάρχει.." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 2: 4)

Οι υποκριτές είναι ψεύτες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν όμως έχετε στην καρδιά σας πικρό φθόνο και φιλονικία, μην κατακαυχάσθε και ψεύδεσθε εναντίον της αλήθειας." (Επιστολή Ιακώβου 3: 14)

Ο Θεός θα συγχωρήσει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει σε εμάς τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 1: 9) Ακριβώς αυτό κάνει ο Θεός σε μας εξαιτίας της θυσίας του Χριστού για μας.