Home / Subiecte biblice / Minciună

Minciună

Minţind ne rănim singuri.

Este scris în Biblie: Efeseni 4:25. “Nu vă mai minţiţi unii pe alţii; spuneţi adevărul, fiindcă avem părtăşie unii cu alţii şi atunci cînd ne minţim unii pe alţii ne facem rău nouă înşine” (NT pe înţelesul tuturor).

Porunca a noua interzice minciuna.

Este scris în Biblie: Exodul 20:16. “Să nu mărturişeşti strîmb împotriva aproapelui tău.”.(“Să nu minţi” – traducerea engleză TLB).

A minţi nu este creştineşte.

Este scris în Biblie: Coloseni 3:9-10. “Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucît v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.”

Dumnezeu urăşte minciuna.

Este scris în Biblie: Proverbe 12:22. “Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuţi.”

Mincinoşii sunt excluşi din prezenţa lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Psalmul 101:7. “Cel ce se dă la înşelăciune nu va locui în casa mea; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea.” (“Nici unul care practică inşelăciunea nu va locui în casa Mea; nici unul care spune minciuni nu va sta în prezenţa Mea” – traducerea engleză NIV).

Cei necinstiţi nu pot intra în Cetatea lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Apocalips 22:15. “Afară din oraş sunt toţi aceia care

s-au rătăcit de la Dumnezeu, vrăjitorii şi imoralii, ucigaşii şi cei care se închină la idoli, precum şi toţi aceia cărorea le place să mintă şi mint.”

(NT pe înţelesul tuturor).

Suntem mincinoşi cînd pretindemi a fi creştini dar nu suntem ascultători.

Este scris în Biblie: 1Ioan 2:4. “Poate va zice cineva: “Eu Îl cunosc”. Dar dacă nu face ceeace îi spune Cristos, atunci este un mincinos” (NT pe înţelesul tuturor).

Făţarnicii sunt mincinoşi.

Este scris în Biblie: Iacov 3:14. “În orice caz, nu cumva să vă lăudaţi că sunteţi înţelepţi şi buni, dacă, dimpotrivă, sunteţi plini de invidie şi egoism; ar fi cea mai josnică dintre minciuni.” (NT pe înţelesul tuturor).

Dumnezeu va ierta.

Este scris în Biblie: 1Ioan 1:9. “Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice neleguire.”