Home / Bibel ämnen / Lögn

Lögn

Vi skadar oss själva genom att ljuga. Bibeln säger i Efesierbrevet 4:25   Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar.

Det nionde budet förbjuder lögn. Bibeln säger i 2 Moseboken 20:16   Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

Att ljuga är inte Kristuslikt. Bibeln säger i Kolosserbrevet 3:9-10   Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare.

Gud hatar lögn. Bibeln säger i Ordspråksboken 12:22   Herren avskyr lögnare, de sannfärdiga behagar honom. 

Psalm 101:7 säger:  Den som är svekfull får inte vistas i mitt hus, den som far med lögn består inte provet inför mig.

De oärliga får inte komma in i Guds stad. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 22:15   Men utanför är hundarna och trollkarlarna och horkarlarna och mördarna och avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och lever i den.

Vi är lögnare om vi påstår oss vara kristna men inte följer hans bud. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 2:4   Den som säger: ”Jag känner honom” men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom.

Hycklare är lögnare. Bibeln säger i Jakobsbrevet 3:14   Men har ni bitter avund och självhävdelse i era hjärtan skall ni inte skryta och tala osanning.

Gud vill förlåta. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 1:9   Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...