Home / Bibelemner / Løgn

Løgn

Det er til skade for oss når vi lyver for andre. Det står i Bibelen, Efeserne 4,25. ”Legg derfor av løgnen! Tal sant, hver med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer.”

Det niende budet forbyr løgn. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,16. ”Du skal ikke vitne falskt mot din neste.”

Når vi lyver går vi imot det Jesus ønsker for oss. Det står i Bibelen, Kolosserne 3,9-10. ”Og lyv ikke for hverandre! For dere har lagt av det gamle menneske og dets gjerninger og kledd dere i det nye menneske, det som stadig fornyes etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne.”

Gud avskyr løgn. Det står i Bibelen, Ordspråkene 12,22. ”Herren avskyr den som har løgn på leppene, men viser godvilje mot dem som farer ærlig fram.”

Løgnere utelukker seg selv fra Guds nærhet. Det står i Bibelen, Salmene 101,7. ”Men den som farer med svik, får ikke bo i mitt hus. Ingen mann som taler løgn, skal bli stående for mine øyne.”

Uærlige og svikefulle mennesker har ingen plass i Guds rike. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 22,15. ”Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.”

Vi er selv løgnere når vi utgir oss for å være kristne, men ikke gjør som Gud ønsker. Det står i Bibelen, 1. Johannes 2,4. ”Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham.”

Hyklere er løgnere. Det står i Bibelen, Jakob 3,14. ”Men bærer dere på bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertet, da har dere ikke noe å rose dere av; lyv ikke mot sannheten.”

Gud både kan og vil tilgi alt. Det står i Bibelen, 1. Johannes 1,9. ”Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. [Og det er helt på sin plass at Gud gjør dette for oss, fordi Kristus gav sitt liv for at våre synder skulle vaskes bort].”