Ψυχαγωγία

Ποια πρέπει να είναι τα κριτήριά μας για να επιλέξουμε οποιαδήποτε μορφή ψυχαγωγίας όπως: βιβλία, μουσική, τηλεόραση και κινηματογράφο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τέλος, αδελφοί μου, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, όσα είναι προσφιλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή κι αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε." (Επιστολή προς Φιλιππησίους 4: 8)

Να αποφύγεις τις ακατάλληλες ασχολίες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δεν θα βάλω μπροστά στα μάτια μου πονηρό πράγμα· μισώ εκείνους που πράττουν παρανομίες· τίποτε απ’ αυτά δεν θα κολληθεί σε μένα." (Ψαλμός 101: 3)

Δεν γίνεται να απολαμβάνουμε τις κοσμικές διασκεδάσεις και να είμαστε ακόμα φίλοι του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μοιχοί και μοιχαλίδες, δεν ξέρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα προς τον Θεό; Όποιος, λοιπόν, θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού." (Επιστολή Ιακώβου 4: 4)

Ποιες είναι μερικές επιζήμιες κοσμικές διασκεδάσεις; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Είναι δε φανερά τα έργα της σάρκας, τα οποία είναι: μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρες, φιλονικίες, ζηλοτυπίες, θυμοί, διαπληκτισμοί, διχοστασίες, αιρέσεις, φθόνοι, μέθες, γλεντοκόπια και τα παρόμοια με αυτά· για τα οποία σας λέω από πριν, όπως και σας είχα προείπει, ότι αυτοί που τα πράττουν αυτά, βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν." (Επιστολή προς Γαλάτας 5:19 – 21)

Ο ορισμός των κοσμικών διασκεδάσεων είναι ευρύτερος: Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην αγαπάτε τον κόσμο, ούτε αυτά που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του Πατέρα δεν υπάρχει μέσα σ’ αυτόν. Επειδή κάθε τι που υπάρχει μέσα στον κόσμο: Η επιθυμία της σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η αλαζονεία του βίου δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά από τον κόσμο. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του· εκείνος, όμως, που πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα." (Α΄ Επιστολή Ιωάννη 2:15 – 17)

Όλα όσα κάνουμε πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία με το όνομα του Χριστού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και κάθε τι, ό,τι κι αν κάνετε, με λόγο ή με έργο, όλα να τα κάνετε στο όνομα του Κυρίου Ιησού, ευχαριστώντας διαμέσου αυτού τον Θεό και Πατέρα." (Προς Κολοσσαείς 3: 17)