Home / Subiecte biblice / Distracţie

Distracţie

Iată criteriile pentru alegerea unor recreaţii incluzând cărţi, muzică, televiziune şi filme.

Este scris în Biblie: Filipeni 4:8.”Şi acum, fraţilor, în încheierea acestei scrisori, îngăduiţi-mi să mai amintesc un singur lucru: Concentraţi-vă gândurile asupra a tot ce e adevărat, bun şi drept. Gândiţi-vă la acele lucruri care sunt curate şi încântătoare şi opriţi-vă asupra părţilor bune şi frumoase din alţii. Gândiţi-vă la toate lucrurile pentru care puteţi să-I mulţumiţi lui Dumnezeu şi de care vă puteţi bucura.”

Să evităm activităţile nepotrivite.

Este scris în Biblie: Psalm 101:3. “Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei; urăsc purtarea păcătoşilor; ea nu se va lipi de mine.”

Nu te poţi bucura de plăcerile distracţiilor pe care la oferă lumea aceasta şi în acelaşi timp să fii prietenul lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Iacov 4:4. “Sunteţi ca o soţie necredincioasă care iubeşte duşmanii soţului ei. Oare nu vă daţi seama că împrietenirea cu vrăjmaşii lui Dumnezeu - adică plăcerile josnice ale acestei lumi - vă transformă în duşmani ai lui Dumnezeu? Vin iarăşi şi zic, că dacă ţelul vostru este acela de a gusta plăcerile păcătoase ale acestei lumi fără de Dumnezeu, nu mai puteţi rămâne prieteni cu Dumnezeu.”

Care sunt unele din distracţiile rele ale lumii?

Este scris în Biblie: Galateni 5:19-21. “Dar când urmaţi propriile voastre înclinaţii greşite, viaţa voastră va produce rezultate proaste, cum ar fi: gânduri necurate, goana după plăceri senzuale, idolatrie, spiritism (adică, încurajarea activităţii demonilor), ură şi lupte, gelozie şi mânie, efortul permanent de a obţine pentru tine tot ce e mai bun, nemulţumirile de tot felul şi critici, impresia că toţi ceilalţi sunt greşiţi şi numai cei din grupuşorul tău au dreptate - apoi ar mai fi: doctrina greşită, invidia, crimele, beţia, petrecerile deşănţate şi toate celelalte de felul acesta. Daţi-mi voie să vă spun încă odată cum am mai spus-o, că oricine trăieşte o astfel de viaţă nu va moşteni împărăţia lui Dumnezeu.”

Definiţia plăcerilor şi distracţiilor lumeşti este extinsă.

Este scris în Biblie: 1Ioan 2:15-17. “Nu mai iubiţi lumea aceasta rea şi tot ce vă oferă ea, deoarece, atunci când iubiţi aceste lucruri dovediţi că, de fapt, pentru Dumnezeu nu mai aveţi nici un pic de dragoste. Căci toate lucrurile acestea lumeşti, dorinţele rele, cum ar fi: goana nebună după sex, ambiţia de a cumpăra tot ce place privirilor, mândria izvorâtă din bogăţie şi poziţie importantă, toate acestea nu vin de la Dumnezeu, ci sunt produsul acestei lumi ticăloase. Or, lumea de azi este în destrămare, iar lucrurile acestea rele, neîngăduite, vor pieri şi ele odată cu ea, dar oricine face mereu voia lui Dumnezeu va trăi în veac.”

Orice facem trebuie să fie în armonie cu Numele lui Hristos.

Este scris în Biblie: Coloseni 3:17. “Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.”