Home / Bibel ämnen / Underhållning

Underhållning

Här följer Bibelns kriterier för val av underhållning. Bibeln säger i Filipperbrevet 4:8: ”För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.”

Undvik opassande aktiviteter. Bibeln säger i Psalm 101:3-4: ”Jag vänder ej mitt öga till det onda. Att handla trolöst hatar jag, det skall inte finnar hos mig. Ett falskt hjärta må vara långt ifrån mig, det onda vill jag inte veta av.”

Det går inte att vara vän till världsliga nöjen. Bibeln säger i Jakobs brev 4:4: ”Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap med Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.”

Exempel på felaktiga nöjen. Bibeln säger i Galaterbrevet 5:19-21: ”Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.”

Ett annat sätt att uttrycka vad som är felaktiga nöjen finns i 1 Johannes brev 2:15-17: ”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.”

Allt vi gör skall vara förenligt med Gud. Bibeln säger i Kolosserbrevet 3:17: ”Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.”

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.