Home / Piibli teemad / Alkohol

Alkohol

Mida kirjutatakse Piiblis erinevate alkohoolsete jookide kasutamise kohta?

Loeme Õpetussõnad 20:1: „Vein paneb pilkama, vägijook lärmama, ja ükski, keda see paneb taaruma, pole tark.“

Miks anti kuningatele ja teistele juhtival positsioonil olevaile inimesile nõu alkohoolsetest jookidest hoiduda? See on kirjas Õpetussõnad 31:4–5: „Ei sünni kuningail, Lemuel, ei sünni kuningail juua veini ega vürstidel himustada vägijooki, et nad juues ei unustaks seadust ega väänaks kõigi vaeste õigust.“

Milliseks patuks loetakse Piiblis purjutamist? See on kirjas Pauluse kirjas galaatlastele 5:19–21: „Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on: hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki.“

Milleni viib toidu ja jookide liigtarvitamine? Õpetussõnad 23:20–21 on kirjas: „Ära viibi veinijoojate ega lihaõgijate killas, sest joodik ja õgija jäävad vaeseks ja uimane olek sunnib riietuma räbalaisse!“

Kuidas mõjutab alkohol selle tarvitajaid? Seda kirjeldatakse Õpetussõnad 23:29–35: „Kellel on häda? Kellel on halb? Kellel on tüli? Kellel on kaebus? Kellel on haavad põhjuseta? Kellel on tuhmid silmad? Neil, kes viibivad veini juures, kes lähevad maitsma segatud veini. Ära vaata veini, kuidas see punetab, kuidas see karikas sädeleb, hõlpsasti sisse läheb: see salvab viimaks maona ja mürgitab otsekui rästik! Su silmad näevad siis imelikke asju ja su süda räägib pöörasusi. Sa nagu lamaksid keset merd ja magaksid masti tipus. „Mind löödi, aga ma ei saanud haiget, mind peksti, aga ma ei tundnudki! Millal ma ärkan? Ma tahan veelgi otsida sedasama.”“

Värske viinamarjamahl – mitte kääritatud vein – on inimesele õnnistuseks. Jesaja 65:8 on kirjas: „Otsekui mahlaka viinamarjakobara kohta öeldakse: „Ära seda riku, sest selles on õnnistus!”“

Kõik meie teod peaksid tooma Jumalale austust. Võime sellest lugeda Pauluse 1. kirjast korintlastele 10:31: „Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud – tehke seda Jumala austamiseks!“

Kas ma võin juua kõike, mis mul pähe tuleb? Loeme Pauluse 1. kirjast korintlastele 6:19: „Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt?“

Piibel pakub joomisele imehead alternatiivi. Pauluse kirjas efeslastele 5:18 on kirjutatud: „Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu.“

Esita eestpalvesoov
Kas Sul on palvesoov? Esita oma soov ja meie palvemeeskond palvetab Sinu eest.