Home / Bibelemner / Alkohol

Alkohol

Hva sier Guds Ord om alkohol, vin og rusdrikk? Det står i Bibelen, Ordspråkene 20,1. ”Vinen er en spotter, og den sterke drikk en bråkmaker, ingen som raver av drikk, er vis.”

Hvorfor er det farlig å drikke alkohol? Det står i Bibelen, Efeserne 5,18. ”Drikk dere ikke fulle på vin; det fører til utskeielser. Men bli fylt av Ånden.”

Hvorfor blir konger og statsledere rådet til ikke å drikke alkohol? Det står i Bibelen, Ordspråkene 31,4-5. ”Det sømmer seg ikke for konger, Lemuel, det sømmer seg ikke for konger å drikke vin, eller for fyrster å nyte rusdrikk. For da glemmer de lov og vedtekt og fordreier retten for alle undertrykte.”

Hvilken kategori blir drukkenskap satt i? Det står i Bibelen, Galaterne 5,19-21. ”Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Som jeg har sagt før: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.”

Bibelen nevner en alvorlig følge av for mye mat og alkohol? Det står i Bibelen, Ordspråkene 23,20-21. ”Vær ikke blant dem som fyller seg med vin, eller blant dem som fråtser i kjøtt. For den som eter og drikker, blir fattig, og rusen kler folk i filler.”

Hvilken påvirkningskraft har alkohol på mennesker? Det står i Bibelen, Ordspråkene 23,29-35. ”Hvem roper akk, og hvem roper ve, hvem har strid, og hvem må klage? Hvem har uten grunn fått sår, og hvem har sløve øyne? Jo, de som sitter lenge oppe og drikker, de som kommer for å smake på kryddervinen. Se ikke på vinen, hvor den gløder, hvordan den funkler i begeret, og hvor lett den renner ned. Til sist kan den bite som en slange og stikke som en giftig orm. Da ser dine øyne underlige ting, og du taler tull og tøv. Det er som om du lå midt ute på havet eller klynget deg til mastetoppen. ”De slo meg, men det gjorde ikke vondt; de banket meg, men jeg merket det ikke. Når skal jeg våkne av rusen? Da vil jeg få tak i mer vin”.”

Ren druesaft er en velsignelse for mennesker. Det står i Bibelen, Jesaja 65,8. ”Så sier Herren: Når det finnes saft i druene, sier en: ”Ødelegg dem ikke, for det er velsignelse i dem.”