Home / Biblijos Temos / Alkoholis

Alkoholis

Kas Šventajame Rašte pasakyta apie vyną ir kitus alkoholinius gėrimus? Žr. Biblijoje: Patarlių knyga 20, 1. „Vynas išjuokia, stiprusis gėrimas primuša; neišmintingas, kas jais svaiginasi.“

Kodėl pavojinga vartoti alkoholį? Žr. Biblijoje: Laiškas efeziečiams 5, 18. „Ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios.“

Kodėl karaliams ir kitiems valdovams patartina negerti alkoholio? Žr. Biblijoje: Patarlių knyga 31, 4-5. „Vynas - ne karaliams, Lemueli! Ne karaliams gerti vyną, ne valdovams mėgti svaigųjį gėrimą, kad gerdami nepamirštų, ką įstatas liepia, ir nepažeistų visų vargo žmonių teisių.“

Su kokiomis nuodėmėmis siejamas girtumas? Žr. Biblijoje: Laiškas galatams 5, 19-21. „Kūno darbai žinomi; tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašūs dalykai. Aš jus įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės.“

Kokia yra viena iš pernelyg didelio smaguriavimo maistu ir gėrimu pasekmių? Žr. Biblijoje: Patarlių knyga 23, 20-21. „Nesusidėk su tais, kurie godžiai geria vyną, nė su tais, kurie persivalgo mėsos. Juk girtuoklis ir rijūnas taps skurdžiais, o dykaduoniavimas aprengia žmogų skarmalais.“

Kokią įtaką alkoholiniai gėrimai daro juos vartojantiems? Žr. Biblijoje: Patarlių knyga 23, 29-35. „Kas dūsauja: ‚Deja!‘? Kas šaukia: ‚Vargas man!‘? Kas įsivėlę į vaidus? Kas skundžiasi? Kas žaizdotas be priežasties? Kieno miglotos akys? Tų, kurie ilgai užsisėdi prie vyno, tų, kurie eina tuštinti maišyto vyno. Nežvilgčiok į tą raudoną vyną, kai jis švyti taurėje! Taip švelniai jis teka žemyn, bet galų gale kerta kaip gyvatė ir gelia kaip angis. Tavo akys matys keistus vaizdus ir tavo širdis kalbės kvailus niekus. Tu jausiesi kaip žmogus, miegantis plačioje jūroje, tarsi žmogus, užmigęs burių stiebo viršūnėje. ‘Buvau daužomas, - sakysi, - bet man neskaudėjo; buvau mušamas, bet nejaučiau! Kai tik pabusiu, vėl vyno prašysiu!‘“

Grynos vynuogių sultys yra palaima žmogui. Žr. Biblijoje: Izaijo pranašystė 65, 8. „Taip kalba VIEŠPATS: ‚Kol kekėje dar yra sulčių, žmonės sako: ‚Neišmeskite jos, nes joje dar yra šis tas gero‘. Taip ir Aš pasielgsiu su Savo tarnais, - neatmesiu jų visų.‘“