Alcool

Ce spune Scriptura despre alcool, vin sau lichior? Este scris în Biblie: Proverbe 20:1. "Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept."

De ce este beţia periculoasă? Este scris în Biblie: Efeseni 5:18. "Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă fiţi plini de Duh."

De ce sunt sfătuiţi împăraţii şi conducătorii să nu bea băuturi alcoolice? Este scris în Biblie: Proverbe 31:4-5. "Nu se cuvine regilor să bea vin şi conducătorii băuturi îmbătătoare, ca nu cumva bând să uite legea şi să judece strâmb pe toţi sărmanii." (Biblia Ortodoxă, Bucureşti 1968).

Cu ce alte păcate este asociată beţia? Este scris în Biblie: Galateni 5:19-21. "Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria... beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu."

Care este unul din rezultatele îmbuibării cu mâncare şi băutură? Este scris în Biblie: Proverbe 23:20-21. "Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Căci beţivul şi cel ce se dă la îmbuibare sărăcesc, şi aţipirea te face să porţi zdrenţe."

Cum afectează băuturile alcoolice pe cei ce le folosesc? Este scris în Biblie: Proverbe 23:29-35. "Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînţelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roşii? Ale celor ce întârzie la vin şi se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roş şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor, dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basilisc. Ochii ţi se vor uita după femeile altora şi inima îţi va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. "M-a lovit... dar nu mă doare!... M-a bătut... dar nu simt nimic! Când mă voi trezi? Mai vreau vin!"

Sucul proaspăt şi curat de struguri este o binecuvântare pentru om. Este scris în Biblie: Isaia 65:8. "După cum când se găseşte zeamă într-un strugure, se zice: "Nu-l nimici, căci este o binecuvântare în el!"