Home / Bibelemner / Økonomisk veiledning

Økonomisk veiledning

Hvor kommer materielle velsignelser fra? Det står i Bibelen, 5. Mosebok 8,18. ”Nei, kom i hu at det er Herren din Gud som gir deg kraft til å vinne rikdom.”

Kan penger få en for sentral plass livet? Rikdom kan lett bli det viktigste for oss, og slik kan det ta Guds plass. Det står i Bibelen, Jeremia 9,23-24. ”Så sier Herren: Den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den sterke ikke av sin styrke, og den rike ikke av sin rikdom. Men den som vil rose seg, skal rose seg av dette: at han har forstand og kjenner meg, vet at jeg er Herren, som viser miskunn og øver rett og rettferd på jorden. For det er slik jeg vil ha det, lyder ordet fra Herren.”

Stor velstand kan gi uheldige materialistiske holdninger. Det står i Bibelen, Lukas 12,15. ”Så sa han til dem alle: ”Pass dere for pengebegjær! For det er ikke det en eier, som gir livet, selv om en har overflod”.”

Økonomisk velstand bør ikke prioriteres over alt annet. Det står i Bibelen, Matteus 6,24. ”Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.” I 1. Timoteus 6,9 står det: ”De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrer mennesker ned i undergang og fortapelse.”

Det er slett ikke umulig, men det kan være vanskeligere for rike mennesker å bli borgere i Guds rike. Det står i Bibelen, Markus 10,23-25. ”Da så Jesus seg rundt i kretsen av disiplene og sa: ”Hvor vanskelig det vil være for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike.” Disiplene ble forferdet over Jesu ord. Men han sa igjen: ”Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på sin rikdom, å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike”.”

Overdreven forkjærlighet for penger fører til ondskap. Det står i Bibelen, 1. Timoteus 6,10. ”For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Drevet av pengebegjær er mange ført vill og er kommet bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.”

Grådighet og stor velstand hører ofte sammen og kan føre til kriminalitet. Det står i Bibelen, Jakob 4,1-2. ”Hvor kommer all striden og spliden hos dere fra? Er det ikke fra lystene, som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer, men får ikke. Dere myrder og misunner, men oppnår ikke noe. Dere ligger i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber.”

Det er sant at jo mer du gir, desto større blir din lønn. Det står i Bibelen, Lukas 12,33-34. ”Selg det dere eier, og gi pengene til de fattige. Skaff dere punger som ikke slites ut, og en uforgjengelig skatt i himmelen, hvor tyver ikke kommer til, og møll ikke ødelegger. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.”

Hvilken investeringsstrategi anbefaler Gud? Det står i Bibelen, 1. Timoteus 6,17-19. ”Du skal innskjerpe for dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. De skal gjøre godt, så de kan være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. På den måten samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for den kommende tid, slik at de kan gripe det virkelige liv.”

Bibelen har en verdifull påminnelse for de som har jordeiendommer. Det står i Bibelen, 3. Mosebok 25,23. ”Jorden må ikke selges uten rett til innløsning. For landet er mitt, og dere er fremmede og gjester hos meg.”

Grunnlaget for lykke og tilfredshet er ikke bare penger eller velstand. Det står i Bibelen, Filipperne 4,12-13. ”Jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod. I alle ting er jeg innviet, både å være mett og å være sulten, ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.”

Gud ber oss gi tilbake en tiendedel (”tiende”) og pengegaver til ham. Da lover han å gi oss velsignelser uten ende. Det står i Bibelen, Malaki 3,8-10. ”Kan et menneske røve noe fra Gud? For dere bedrar meg, men spør likevel: ”Hva er det vi har røvet fra deg?” Tienden og avgiftene! Forbannelse hviler over dere som bedrar meg, det gleder hele folket! Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv meg på denne måten, sier Herren, Allhærs Gud. Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål."

Kristus sa også at man skulle betale tiende. Det står i Bibelen, Matteus 23,23. ”Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men bryr dere ikke om det som veier mer i loven: Rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes.”

Hvordan kan alle, både rike og fattige, ære Gud? Det står i Bibelen, Ordspråkene 3,9.10. ”Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling. Da skal din matbod rikelig fylles, dine pressekummer flyte over av most.”

Hvis vi gir Gud første prioritet i vårt liv vil han sørge for alle våre behov. Det står i Bibelen, Matteus 6,33. ”Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.”

Hva slags økonomiske råd får vi av Salomo, den rikeste og viseste mannen som har levd? Det står i Bibelen, Forkynneren 5,9-19. ”Den som er glad i penger, får aldri nok av dem, og den som elsker rikdom, får aldri vinning nok. Også dette er tomhet. Når formuen blir større, blir det flere som skal leve av den. Hvilken annen fordel har da eieren enn at han kan se på den? En arbeidsmann kan sove godt enten han har lite eller mye på spise. Den rike kan spise seg mett, men han får ikke ro til å sove. Det er noe sørgelig og vondt som jeg har sett under solen: Selv om rikdom er vel forvart, kan den bli til ulykke for eieren. Om rikdommen går tapt ved et uhell, og den rike har fått en sønn, blir det ingen ting igjen til ham. Slik som han kom fra mors liv, like naken som han kom, skal han gå bort igjen. Han har ingen ting igjen for sitt strev, ingen ting som han kan ta med seg. Også dette er sørgelig og vondt: Nøyaktig som han kom, må han gå herfra. Hva har han da igjen for sitt strev og sitt jag etter vind? Ja, alle dager må han spise sitt brød i mørke, sorgfull, syk og harm. Hør nå hva jeg har funnet: Det beste et menneske kan gjøre, er å spise og drikke og ha det godt midt i alt strev og slit under solen den korte tiden Gud lar det leve. Det er den lodd som mennesket har fått. Når Gud lar en mann få rikdom og gods og gir ham lov til å nyte det, så han kan ta sin del og glede seg midt i sitt strev, da er dette en gave fra Gud. Da tenker ikke mannen mye på sitt liv, for Gud gir ham glede i hjertet.”

Hva sier Skriften om regningene som jeg må betale hver måned? Det står i Bibelen, Romerne 13,7-8. ”Oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære. Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre. Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.”

Vær forsiktig med å underskrive lån. Det står i Bibelen, Ordspråkene 22,26-27. ”Vær ikke blant dem som gir håndslag og borger for folk som har gjeld.”

Hvilken advarsel gir Gud om lån av penger? Det står i Bibelen, Ordspråkene 22,7. ”Rikmennene rår over fattige, den som låner, må trelle for den som gir lån.”

Gud forventer av oss at vi skal være rettferdige i pengespørsmål. Det står i Bibelen, Ordspråkene 16,11. ”Rett vekt og vektskål krever Herren, og alle vektlodd vedkommer ham.”

De som ønsker å glede Gud må alltid være ærlige og rettferdige. Det står i Bibelen, Jesaja 33,15.16. ”Den som ferdes i rettferd og taler det som er rett, som avviser vinning vunnet ved vold, som vifter med hånden for å vise at han ikke tar imot bestikkelser, stopper ørene til for all tale om bloddåd, og lukker sine øyne for det som er ondt, han får bo på høye steder, med bratte fjell som tilfluktssted; han får sitt brød og mangler ikke vann.”

Det er viktig at man arbeider for å tjene til livets opphold. Det står i Bibelen, 2. Tessaloniker 3,11-12. ”Vi hører nemlig at noen hos dere fører et uordentlig liv, de passer ikke sitt arbeid, men driver med unyttige ting. Slike brødre pålegger og formaner vi i Herren Jesu Kristi navn at de skal arbeide i stillhet og tjene sitt eget brød."