Home / Bibel ämnen / Finansiella Råd

Finansiella Råd

Varifrån kommer materiellt välstånd? Bibeln säger i 5 Moseboken 8:17-18” Tro inte att du av egen kraft och förmåga har skaffat dig denna rikedom, utan tänk på att det är Herren, din Gud, som ger dig kraft att skaffa rikedom, därför att han då liksom i dag kommer att upprätthålla det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed. ”

Kan pengar komma i vägen för mer viktiga saker? Bibeln säger i Jeremia 9:23-24  Så säger Herren: Den vise skall inte vara stolt över sin vishet, den starke inte över sin styrka,  den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta: att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden, ty däri har jag min glädje, säger Herren.”

Akta er för girighet! Bibeln säger i Lukasevangeliet 12:15  Och han sade till dem: "Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar."”

Det är oklokt att prioritera finansiell framgång. Bibeln säger i Matteusevangeliet 6:24  Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon (pengar).” 1  Timotheosbrevet 6:9 säger:  De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar mäniskorna i fördärv och undergång.

Lärjungarna trodde att vara rik var det samma som att ha en säker biljett till himlen. Bibeln säger i Markusevangeliet 10:23-25 ”Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: "Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!" Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike."’”

Kärlek till pengar kan förstöra allt. Bibeln säger i 1 Timotheosbrevet 6:10  Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.”

Samla skatter i himlen istället för på jorden. Bibeln säger i Lukasevangeliet 12:33-34” Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpung som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv kan nå och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.”

Förlita dig inte på dina tillgångar. Bibeln säger i 1 Timotheosbrevet 6:17  Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver.”

Förnöjsamhet är inte relaterat till hur mycket man äger. Bibeln säger i Filipperbrevet 4:12-13  Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.”

Gud vill att vi ger honom tillbaka tionden (10%) av vår inkomst. Bibeln säger i Malaki 3:8-10  Så en människa får röva från Gud? Ni rövar ju från mig! Då säger ni: "Hur har vi rövat från dig?" Tionden och offergåvor har ni rövat! Ni drabbas av förbannelse, ändå rövar ni från mig, alla och envar. Kom med hela tiondet till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus, sätt mig på ett sådant prov, säger Herren Sebaot, då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymnig välsignelse strömma ner över er.”

Kristus stöder tionde betalning. Bibeln säger i Matteusevangeliet 23:23  Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra.”

Hur kan vi alla, rika och fattiga, ära Gud? Bibeln säger i Ordspråksboken 3:9-10  Ära Herren med allt du äger och med det första av din skörd. Då skall dina lador fyllas av säd och presskaren flöda över av vin.”

Söker vi Gud först kommer han att ta hand om resten. Bibeln säger i Matteusevangeliet 6:33”Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.”

Vilket finansiellt råd gav Salomo, den visaste mannen i världen? Bibeln säger i Predikaren 5:9  Den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog. ...”

Vad säger Skriften om skyldigheter? Bibeln säger i Romarbrevet 13:7-8  Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad. Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen.

Var försiktig med att gå i borgen för någon. Bibeln säger i Ordspråksboken 22:26-27  Var inte en sådan som ger handslag och går i borgen för lån; om du inte har så att du kan betala tar de ju sängen du ligger på.

Vad skall vi tänka på när vi vill låna pengar? Bibeln säger i Ordspråksboken 22:7  Den rike är den fattiges herre, den som lånar blir långivarens slav.”

Gud förväntar sig att du är uppriktig i affärer! Bibeln säger i Ordspråksboken 16:11  Riktig våg är Herrens sak, alla vikter är hans verk.”

Det är viktigt att arbeta för sitt levebröd. Bibeln säger i 2 Thessalonikerbrevet 3:10-12  När vi kom till er gav vi er som föreskrift: den som inte vill arbeta får inte heller äta. Och nu har vi hört att några ibland er lever utan ordning. De gör inte vad de skall, bara vad de inte skall. Den sortens människor föreskriver och förmanar vi i herren Jesu Kristi namn att arbeta lugnt och stilla och äta sitt eget bröd.”

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.