Home / Bibelemner / Abort

Abort

Hva sier Bibelen om verdien et ufødt barn har for Gud? Mennesker er uendelig verdifulle for Gud. Allerede før de blir født har de en identitet i Guds øyne. Det står i Bibelen, Jeremia 1,5. ”Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkene satte jeg deg.”

Gud er virksom i menneskers liv, selv hos den ufødte. Det står i Bibelen, Salmene 139,13-14. ”For du har skapt mitt indre, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende, underfull vis. Underfulle er dine verk, det vet jeg så vel.”

I De ti bud sier Gud at vi ikke skal ta livet av mennesker. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,13. ”Du skal ikke slå i hjel.”