Home / Bibel ämnen / Abort

Abort

Vad säger Gud om ett ofött foster? Det har värde och identitet innan det har blivit fött. Bibeln säger i Jeremia 1:4-5  Herrens ord kom till mig: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag:att vara profet för folken.

Gud verkar i en människas liv redan i fosterstadiet. Bibeln säger i Psalm 139:13-16  Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt.”

Guds bud förbjuder oss att ta ett liv. Bibels säger i 2 Moseboken 20:13  Du skall inte dräpa.

Kan man göra abort efter våldtäkt eller incest? Bibeln säger i 5 Moseboken 24: 16 Fäderna skall inte straffas med döden för barnens skull och inte barnen för fädernas skull. Var och en skall dö för sitt eget brott.

Hur kan jag undvika att ta fel beslut ? Gud är alltid redo att hjälpa oss. Bibeln säger i Jakobsbrevet 1:5 Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.

Lita på hellre på Gud  än din egen bedömning. Bibeln säger i Ordspråksboken 3:5   Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte på ditt eget förstånd. Tänk på honom vart du än går, så skall han jämna vägen för dig.

Jag vet inte om jag har styrka nog att göra det som är rätt. Bibeln säger i Filipperbrevet 4:13  Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.

Gud låter dig inte få prövningar som du inte kan klara av.  Bibeln säger i                      1 Korinthierbrevet 10:13  Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.

Gud har lösningar på våra problem långt utöver vår fattningsförmåga. Bibeln säger i Hebreerbrevet 7:25  Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem.

Jag lider av mycket skuldkänslor, och känner mig långt borta från Gud för det jag gjort. Bibeln säger i Psalm 34:19  Herren är nära de förtvivlade, han hjälper de modlösa. Jesaja 57:15 säger: Så säger han som är hög och upphöjd, han som tronar i evighet och vars namn är heligt: Jag tronar upphöjd och helig men finns hos den modlöse och försagde. Jag ger de försagda mod, ger de modlösa kraft.

Kan Gud förlåta mig när jag syndat mot honom? Bibeln säger i Jesaja 1:18  Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. När era synder är scharlakansröda, kan de då bli vita som snö? När de är röda som purpur, kan de då bli vita som ull?  Jesaja 43:25 säger: Jag, jag är den som utplånar dina brott, för min egen skull, jag minns inte mer dina synder.

Vill du veta mer, se:

-Förlåtelse,
-Liv,
-Kärlek

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.