Home / Bibelemner / Antikrist

Antikrist

Gud sier at vi mennesker bor i ”den siste tid,” i jordens siste æra, i verdenshistoriens siste periode. Hvem eller hva er Antikrist? Det står i Bibelen, 1. Johannes 2,18. ”Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet.”

Det opprinnelige greske ordet for ”antikrist” har to betydninger. Ordet kan bety ”mot Kristus,” i betydningen en person eller makt som står imot Kristi verk. Ordet kan også bety ”i stedet for Kristus,” dvs. en person eller makt som ”fortrenger Kristus,” eller en ”falsk Kristus.” Gud sier at det ikke bare skal komme en Antikrist i forbindelse med verdens ende. Det fantes allerede mange Antikrister på samme tid som den første kristne menigheten. Det står i Bibelen, 1. Johannes 2,19.26. ”De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært det, da ville de blitt hos oss. Slikk skulle det bli klart at ikke alle er av oss.” ”Jeg har skrevet dette med tanke på dem som fører dere vill.”

Ifølge Guds Ord, er Antikrist uekte kristne som har gått bort fra de troendes menighet. De er løgnere som benektet at Jesus er Messias. Det står i Bibelen, 1. Johannes 2,22. ”Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.” I 2. Johannes 1,7 står det, ”For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist!

Antikrist er ikke ateistisk. Det dreier seg ikke om ikke-troende hedninger som fører krig mot Jesus. De er snarere individer som forkynner et evangelium som ikke er sant. Det er et ”annerledes evangelium.” Det står i Bibelen, 2. Korinterne 11,4.13-15. ”For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.” ”Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.”

Jesus advarte menigheten mot slike villedende budskap fra falske profeter. Det står i Bibelen, Matteus 7,15,21-23. ”Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver.” ”Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett”

Jesus advarte videre om at antikrister, i tiden opp mot hans annet komme, skulle forsøke å etterlikne ham og utrope seg selv til Messias. Det står i Bibelen, Matteus 24,4-5.24-26. ”Jesus tok til orde og sa: Pass på at ikke noen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: ”Jeg er Messias.” Og de skal villede mange.” ”For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. Hør, jeg har sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: ”Han er ute i ødemarken,” så gå ikke dit ut, eller: ”Han er inne i huset,” så tro det ikke.”

Like før Jesu annet komme vil den siste Antikrist komme til syne, den antikrist som ”skal komme.” Det står i Bibelen, 2. Tessaloniker 2,3.4. ”La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme og Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. Han er den som står mot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud.”

Hva kommer til å skje med denne antikristen, og hvordan skal vi kunne kjenne ham igjen? Det står i Bibelen, 2. Tessaloniker 2,8-10. ”Da skal Den Lovløse komme til syne. Men den dagen Herren Jesus kommer i sin herlighet, skal han utrydde ham med pusten fra sin munn og tilintetgjøre ham. Når Den Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst.”