Home / Bibelemner / Barneoppdragelse

Barneoppdragelse

Hvilken verdi har det å gi sine barn en best mulig oppdragelse fra starten av? Det står i Bibelen, Ordspråkene 22,6. ”Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.”

Hva forventer Gud av foreldre når de oppdrar sine barn? Foreldre skal være representanter for Gud i det de sier og det de gjør overfor barna sine. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 6,6-7. ”Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.”

Gud forventer at foreldre skal være tålmodige. Det står i Bibelen, Kolosserne 3,21. ”Dere fedre skal ikke behandle barna slik at de blir forbitret og mister motet.”

Hva forventer Gud av en mor? Det står i Bibelen, Ordspråkene 31,26. ”Hun taler klokt når hun åpner munnen, og vennlig rettledning har hun på tungen.”

Å disiplinere sitt barn er et uttrykk for omsorg hos foreldrene. Det står i Bibelen, Ordspråkene 13,24. ”Den som sparer på riset, hater sin sønn, den som elsker ham, tukter ham tidlig.”

Vennlig og bestemt rettledning hjelper barna til å lære. Det står i Bibelen, Ordspråkene 29,15. ”Ris og refsing gir visdom, men en gutt som får gjøre som han vil, fører skam over sin mor.”

Poenget med disiplin er at barna skal modnes; disiplinering skal ikke brukes for å irritere, ergre eller plage barna. Det står i Bibelen, Efeserne 6,4. ”Dere fedre, vekk ikke sinne og trass hos barna, men gi dem den oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.”

Ofte må barn leve med konsekvensene av feil foreldrene gjorde. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 34,7. ”Han lar sin miskunn vare i tusen slektledd; han tilgir synd og skyld og brott. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. Han lar straffen for fedrenes synder kommer over barn og barnebarn i tredje og fjerde ledd.”

Hvordan venter Gud at barn skal oppføre seg? Det står i Bibelen, Efeserne 6,1. ”Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres for Herrens skyld, for det er rett.”