Home / Bibel ämnen / Barnuppfostran

Barnuppfostran

Vilket värde har tidig fostran? Bibeln säger i Ordspråksboken 22:6  Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal.

Vad förväntar sig Gud av föräldrar som fostrar barn? Föräldrar bör vara goda föredömen i ord och handling. Bibeln säger i 5 Moseboken 6:6-7” Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat. Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp.

Gud förväntar sig att föräldrar visar tålamod. Bibeln säger i Kolosserbrevet 3:21  Ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet.

Vad förväntar sig Gud av en mor. Bibeln säger i Ordspråksboken 31:26  Talar gör hon med klokhet, vänliga förmaningar delar hon ut.

Uppfostran är ett uttryck för föräldrars kärlek till barnen. Bibeln säger i Ordspråksboken 13:24” Den som spar på riset hatar sin son, den som älskar honom fostrar i tid.

Vänlig, tillrättavisning hjälper barnen att lära fast. Bibeln säger i Ordspråksboken 29:15  Tuktan med käppen ger vishet, men en ouppfostrad pojke är en skam för sin mor.

Avsikten med uppfostran är att hjälpa barnen att mogna, inte att reta upp dem. Bibeln säger i Efesierbrevet 6:4” Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja.

Barn får ofta ta konsekvenserna av sina föräldrars synd. Bibeln säger i 2 Mosebok 34:6-7 ”Och Herren gick förbi honom och ropade: ”Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden, han förlåter synd och skuld och brist men lämnar inte den skyldige ostraffad utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn intill tredje och fjärde led.

Vilken respons förväntar sig Gud från barnen? Bibeln säger i Efesierbrevet 6:1-3” Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor; det är det första bud som följs av ett löfte: så att det går dig väl och du får leva länge på jorden.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.