Home / Bibelemner / Belønning

Belønning

Gud belønner uselviske handlinger som blir utført i det skjulte. Det står i Bibelen, Matteus 6,1. ”Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen.”

Gud belønner oss i rikt monn. Det står i Bibelen, Matteus 19,29. ”Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og få evig liv i eie.”

Det er Gud som bringer oss vår belønning. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 22,12. ”Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning.”