Home / Subiecte biblice / Răsplată

Răsplată

Dumnezeu răsplăteşte faptele neegoiste făcute în taină.

Este scris în Biblie: Matei 6:1. “Aveţi grijă,faptele bune să nu le faceţi ca să fiţi văzuţi de oameni, pentru a fi admiraţi, căci în cazul acesta vă veţi pierde răsplata de la Tatăl vostru din ceruri” (NT pe înţelesul tuturor).

Dumnezeu ne răsplăteşte din belşug.

Este scris în Biblie: Matei 19:29. “Şi orişicine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică.”

Isus ne aduce răsplata.

Este scris în Biblie: Apocalips 22:12. “Iată, Eu vin curând: şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.”