Home / Bibel ämnen / Belöning

Belöning

Gud belönar osjälviska handlingar som skett i hemlighet. Bibeln säger i Matteusevangeliet 6:1  Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen.

Gud belönar oss rikligt. Bibeln säger i Matteusevangeliet 19:29  Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv.

Gud kommer med sin belöning till oss. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 22:12  Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.