Home / Bibelemner / Bortkommen

Bortkommen

Hvilke mennesker er bortkomne, og hva gjør Gud for disse menneskene? Det står i Bibelen, Jesaja 53,6. ”Vi fór alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.”

Bortkomne mennesker er av stor verdi for Gud. Det står i Bibelen, Lukas 15,7. ”Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse.” I Lukas 19,10 står det, ”Og Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det.”