Home / Bibelemner / Følg

Følg

Det å følge Jesus krever at man velger en livsstil og lever deretter. Det står i Bibelen, Matteus 4,19-20. ”Han sa til dem: ”Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!””

Å følge Jesus krever selvfornektelse. Det står i Bibelen, Matteus 16,24. ”Deretter sa Jesus til disiplene: ”Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg”.”

Det å følge Jesus betyr også at vi følger hans bud. Det står i Bibelen, 1. Johannes 2,4. ”Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham.”

Dersom vi ikke aktivt velger å følge Jesus, tjener vi egentlig det ondes sak. Det står i Bibelen, Matteus 12,30. ”Den som ikke er med meg, er mot meg, den som ikke samler med meg, han sprer.”