Home / Bibel ämnen / Efterfölja

Efterfölja

Man måste ta ett beslut att följa Jesus. Bibeln säger i Matteusevangeliet 4:19-20  "Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare," och de lämnade genast sina nät och följde honom.”

Att följa Jesus innebär att man förnekar sig själv. Bibeln säger i Matteusevangeliet 16:24 ”Sedan sade Jesus till sina lärjungar: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig."”

Att följa Jesus innebär att vi håller hans bud. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 2:4 Den som säger: "Jag känner honom" men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom.”

Om vi inte följer Jesus, följer vi Satan. Bibeln säger i Matteusevangeliet 12:30  Den som  inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.”

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...