A urma

A urma pe Isus înseamnă a decide şi apoi a acţiona.

Este scris în Biblie: Matei 4:19-20. “El le-a zis: “Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni.” Îndată, ei au lăsat mrejile şi au mers după El.”

A urma pe Isus înseamnă lepădare de sine.

Este scris în Biblie: Matei 16:24. “Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: “Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.”

A urma pe Isus înseamnă a ţine poruncile Lui.

Este scris în Biblie: 1Ioan 2:4. “Cine zice: “Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos şi adevărul nu este în el.”

Dacă nu urmăm pe Isus, urmăm pe Satana.

Este scris în Biblie: Matei 12:30. “Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea şi cine nu strânge cu Mine, risipeşte.”