Home / Bibelemner / Hjelp

Hjelp

Vi kan regne med Guds hjelp når vi opplever problemer. Det står i Bibelen, Salmene 46,2. ”Gud er vår tilflukt og vår styrke, i alle trengsler var det han som hjalp oss.”

I kristenlivet er det viktig å hjelpe hverandre. Det står i Bibelen, Galaterne 6,2. ”Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.”

Gud hører når du ber ham om hjelp. Det står i Bibelen, Salmene 22,25. ”For han har ikke ringeaktet en stakkar eller vendt seg fra ham når han var i nød. Han skjulte ikke sitt ansikt for ham, men hørte da han ropte til ham.”