Home / Bibel ämnen / Hjälp

Hjälp

Vi kan förvänta oss Guds hjälp i svårigheter. Bibeln säger i Psalm 46:2  Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit.

Att hjälpa varandra är en viktig del av livet som kristen. Bibeln säger i Galaterbrevet 6:2  Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.”

Gud hör när du ber om hjälp. Bibeln säger i Psalm 22:25  Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.