Home / Bibelemner / Inspirasjon

Inspirasjon

Hva betyr ordet inspirasjon i bibelsk sammenheng? Det står i Bibelen, 2. Timoteus 3,16. ”Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd.”

Inspirasjon betyr at Gud er selve kilden til Bibelen. Det står i Bibelen, 2. Peter 1,20-21. ”Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.”