Home / Bibel ämnen / Inspiration

Inspiration

Vad innebär inspiration i bibliska sammanhang? Bibeln säger i 2 Timotheosbrevet 3:16-17 Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

Inspiration betyder att Gud är den yttersta källan till bibeln. Bibeln säger i 2 Petrusbrevet 1:20-21 ”Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.