Home / Bibelemner / Jesus Kristus

Jesus Kristus

Jesus [Ordet] har vært guddommelig helt fra begynnelsen av, og ble menneske. Det står i Bibelen, Johannes 1,1.14. ”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud…. Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.”

Hvorfor var det nødvendig for Jesus å bli menneske og ta på seg menneskenatur? Det står i Bibelen, Hebreerne 2,17. ”Derfor måtte han i ett og alt bli sine brødre lik, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest i tjenesten for Gud og sone folkets synder.”

Jesus viste sin menneskelige og guddommelige side ved å stå imot fristelse. Det står i Bibelen, Hebreerne 4,14-15. ”Da vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.”

Jesus viste sin guddommelige natur ved å stå opp fra døden. Det står i Bibelen, Markus 16,6. ”Men han sa til dem: ”Vær ikke forferdet! Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er oppstått, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham!”

Paulus snakker også om Kristi guddommelighet. Det står i Bibelen, Kolosserne 2,9. ”I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede.”

Hvilket forhold har Jesus til Faderen? Det står i Bibelen, Johannes 10,30. ”Jeg og Faderen er ett.”

Jesus er den store lege. Det står i Bibelen, Lukas 8,47-48. ”Da kvinnen skjønte at det ikke kunne skjules, kom hun skjelvende fram. Hun kastet seg ned for ham og fortalte, så alle hørte på, hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun var blitt frisk igjen med det samme. Da sa Jesus til henne: ”Datter, din tro har frelst deg. Gå bort med fred!””

En gang vil hver mann, hver kvinne og hvert barn erkjenne at Jesus er Herre. Det står i Bibelen, Filipperne 2,9-11. ”Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!”

Jesus ber oss mennesker vende om og be om tilgivelse. Det står i Bibelen, Matteus 4,17. ”Fra den tid begynte Jesus å forkynne: ”Vend om, for himmelriket er nær!””

Jesus kom ikke for å avskaffe loven, men for å vise oss hvordan den virker. Det står i Bibelen, Matteus 5,17. ”Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.”

Jesus er den eneste veien frem til Gud. Det står i Bibelen, Johannes 14,6. ”Jesus sier: ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg”.”

Jesus har makt over døden. Det står i Bibelen, Johannes 11,25. ”Jesus sier til henne: ”Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal leve om han enn dør.””

Jesus rørte ved menneskers liv da han var på jord. Det står i Bibelen, Matteus 4,23. ”Siden drog Jesus omkring i hele Galilea; han lærte folket i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle sykdommer og plager hos folket.”

Hva skal til for at vi kan følge Jesus? Det står i Bibelen, Lukas 9,23. ”Så sa han til alle: ”Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag, og følge meg.””

Jesus vil hjelpe oss til å leve slik han gjorde. Det står i Bibelen, Galaterne 2,20. ”Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg.”

Vi blir oppfordret til å leve slik Jesus gjorde. Det står i Bibelen, Filipperne 2,5. ”Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus!”

Du kan ha Jesus som din frelser. Det står i Bibelen, Johannes 1,12 og 1. Peter 3,18. ”Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn.” ”For Kristus selv led døden for syndenes skyld, én gang for alle. Den rettferdige led for urettferdige for å føre dere fram til Gud. Han døde legemlig, men ved Ånden ble han gjort levende.”