Home / Bibelemner / Kjæresteforhold og sex

Kjæresteforhold og sex

Hva skal man unngå på et stevnemøte? Det står i Bibelen, Romerne 13,13. ”La oss leve sømmelig som ved høylys dag; ikke i festing og fyll, hor og utskeielser, i strid og misunnelse.”

Stevnemøter og kjæresteforhold skal ikke innbefatte sex. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 6,13.18. ”Legemet er ikke til for hor; det er for Herren, og Herren er for legemet... Hold dere borte fra hor! All synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp.”

Hold deg åndelig ren. Det står i Bibelen, 1. Johannes 3,3. ”Enhver som har dette håp til ham, renser seg, likesom Kristus er ren."

For å unngå at vi selv eller andre blir såret eller skadet, må vi la Kristus få kontroll over vår seksuell lyst og aktivitet. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 4,3-5. ”For dette er Guds vilje - deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor; enhver skal vite å vinne seg sin egen hustru i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud.”

Hvis du allerede har gått for langt fysisk, hva skal du gjøre?

Først av alt, innrømm og bekjenn det du har gjort noe galt. Det står i Bibelen, Salmene 51,2-4. ”Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet, slett ut mine overtredelser i din store barmhjertighet. Gjør meg ren og fri for skyld, og rens meg for min synd! For mine overtredelser kjenner jeg, min synd står alltid for meg.”

For det andre, be om tilgivelse for din synd - Gud sier at du kan få starte på nytt. Det står i Bibelen, Salmene 51.9-14. ”Rens meg for synd med isop, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg oppleve fryd og glede, la de lemmer du knuste, få juble! Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett all min skyld! Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd! Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra meg din Hellige Ånd! La meg atter fryde meg over din frelse, hold meg oppe med en villig ånd!”

For det tredje, tro fullt og fast på at Gud virkelig har tilgitt deg, og slutt å ha dårlig samvittighet. Det står i Bibelen, Salmene 32,1-6. ”Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen lang. For din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft svant som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg og dekket ikke over min skyld. Jeg sa: ”Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren.” Og du tok bort min syndeskyld. Derfor skal alle fromme be til deg i trengselstider. Om det kommer en veldig flom, skal ikke vannet nå dem. Hos deg kan jeg skjule meg, du bevarer meg fra trengsel og lar frelsesjubel lyde omkring meg.”